پرش لینک ها

آخر قصه

قلم، بی حرکت بین انگشت‌هایش متوقف ماند.

نویسنده در حال نوشتن آخرین خطوط قصۀ زندگی‌اش بود.

اشتراک گذاری

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه